Bronze Age settlement and land-use in Thy, northwest Denmark Vol. 1 & 2.

Date received: 
Thursday, July 12, 2018
Jens-Henrik Bech, Berit Valentin Eriksen & Kristian Kristiansen (ed.).. 2018. Bronze Age settlement and land-use in Thy, northwest Denmark Vol. 1 & 2.. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter (102).. Højbjerg: Jutland Archaeological Society; 978-87-93423-22-0 500,00 KR